Biografia
W 2018 r. ukończył studia magisterskie na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie organów prof. Romana Peruckiego oraz dr hab. Hanny Dys.
W 2021 roku ukończył kolejne studia w klasie improwizacji organowej prof. Wolfganga Seifena na Universität der Künste w Berlinie.
W latach 2015- 2021 pełnił funkcję organisty Archikatedry w Gdańsku- Oliwie.
Patryk Podwojski jest laureatem kilku ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów organowych.
Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez takich wybitnych organistów jak prof. Wolfgang Zerer, prof. Józef Serafin, prof. Julian Gembalski, prof. Pierre Pincemaille, prof. Andrea Macinati, Silvester Rostetter, prof. Tomasz Adam Nowak, prof. Ludger Lohman, prof. Pieter van Dijk, dr hab. Tomasz Orlow, dr Michał Markuszewski, prof. Thiery Escaich, Sietze de Vries, prof. Mauricio Croci, Florian Baptiste-Ouvard, dr hab. Jarosław Wróblewski oraz dr hab. Krzysztof Urbaniak.
Patryk Podwojski jest również prezesem Fundacji Promocji Sztuki
im. Feliksa Nowowiejskiego,
z którą organizuje koncerty muzyki organowej w całej Polsce.
Jest dyrektorem kilku Festiwali Organowych w Polsce.
W swoim dorobku posiada kilka nagranych płyt. 
W 2018 roku współuczestniczył w pierwszym na świecie nagraniu wszystkich partit chorałowych Daniela Magnusa Gronaua, gdańskiego kompozytora i organisty baroku. Koncertuje aktywnie w kraju oraz za granicą jako kameralista oraz solista. Założyciel ImPro Akademii- inicjatywy, która ma na celu nauczanie i popularyzowanie improwizacji organowej w Polsce. Od 2022 roku jest wykładowcą Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w katedrze muzyki kościelnej.